DCC 系列

D型连接器用静电荷释放和导电型保护帽

DCC系列保护帽的设计用于长方形D型输入/输出型连接器的静电荷释放。一体注塑成形的边沿可以便于安装和移除。DCC系列保护帽的材料有黑色的导电型聚乙烯和粉色的静电释放型乙烯醋酸乙烯两种。

材料:静电释放型乙烯-醋酸乙烯或导电型聚乙烯

标准颜色:粉色或黑色

如需其它颜色、材料,产品报价和交货期,敬请拨打电话400-828-9096联系我们的销售团队。所有的目录产品均可提供免费样品供您试用。

SKU# 接触类型 标准接触点数量
DCC-01 Socket 9
DCC-11 Pin 9
DCC-02 Socket 15
DCC-12 Pin 15
DCC-03 Socket 25
DCC-13 Pin 25
DCC-04 Socket 37
DCC-14 Pin 37
DCC-05 Socket 50
DCC-15 Pin 50
DCC-08 Socket 104
DCC-18 Pin 104